» » » » » The Future Tense / Gelecek Zaman

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

The Future Tense/Gelecek Zaman

İngilizcede geleceği anlatmak için will ve be going to kullanılır. Be going to önceden tasarlanmış ve yapmaya karar vermilmiş olayları anlatmakta kullanılır. Will ise önceden tasarlanmadan yapılan işleri anlatır.
Bazı Zamanı Bildiren kelimeler
tomorrow: yarın
next...: gelecek
next week: gelecek hafta

later: daha sonra
soon: çok geçmeden
in a few minutes: bir iki dakikya kadar
Olumlu Şekli (going to)
Özne+am/is/are+going to +fiil
I am going to buy a next week.
I am going to play tennis tomorrow.
Olumlu Şekli (will)
Özne+will+fiil
I will take an aspirin.
He will the door before leaving.
Olumsuz Şekli(going to)Özne+am/is/are+not+going to+fiil
I am not going to Japanese next year.
He isn't going to ask .
Olumsuz Şekli(will)
Özne+won't+fiil
I won't you again.
They won't come to Turkey this year, they haven't got enough money.
Soru Şekli(going to)
Am/is/are+özne+going to+fiil
Are you going to play basketball this year?
Is the teacher going to give a test next lesson?
Soru Şekli(wiil)"will" Başa gelir.
Will Can buy a for him?
Will the teacher as soon?

Google'da The Future Tense / Gelecek Zaman isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply