» » English Electronics Terms - external-error-electron-electric-earth-echo-effective

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç


English Electronics Terms


earphone: kulaklık

earth: toprak

earth potential: toprak potansiyeli

earthed: topraklı, şaseli

earthy: şaselenmiş, topraklanmış

echo: yankı, radar vericisinin gönderdiği dalgaların hedeften çarpıp geri gelen
işaret.

echo box: yankı kutusu

echo suppressor: yankı bastırıcı

edge: kenar

effective: etkin

effective value: enkin değer.

efficiency: verim

electric: elektirk

electric cell: pil

electric field: elektriksel alan

electric length: elektriki uzunluk

electric motor: elektrik motor

electrical : elektriki, elektriksel

electrical noise: elektriksel gürültü

elecrification: elektirklenme

electrode: elektrod

electrode potential: elektroddaki potansiyel

electrolyzer: elektrolitik pil.

electromagnetic : elektromagnetik

electromagnetic wave: elektromagnetik dalga

electron: elektron

electron beam: elektron hüzmesi

electron current: elektron akımı

electron multiplier: elektron çoğaltıcıelectronic circuit: elektronik devre

electrostatic screen: elektrostatik ekran

element: madde

emisyon: yayım, yayma

emitter. emetör madde emiter, elektron yayn, neşreden

emitter current: emiter akımı

encoder: kodlayıcı

energy band: enerji bandı

envelope: zarf

equalizer: dengeleyici

equation: denklem

erase: silmek

error: hala

error detection: hata arama

error signal: hata işareti

even: çift

excess: fazla, ilave

excess-3 code: 3 ilave kodu

exciter: uyarıcı

exciting current: uyarına akımı

external: dış

external feedback: dış geri besleme

extrinsic: dıştan gelen

Google'da English Electronics Terms - external-error-electron-electric-earth-echo-effective isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply