» » » » Reflexive Pronouns - İngilizce Dönüşlü zamirler

İçeriğe ulaşmadan önce Sponsoru ziyaret edebilirsiniz.
Tanıtımı Geç

reflexive pronouns (myself, yourself, herself)


Aşağıdaki tabloda en sağ kolonda gözüken zamirler "reflexive pronouns" olarak adlandırılır ve Türkçe'de "kendim", "kendisi", kendimiz" gibi anlamlara gelir.

I me myself
you you yourself/yourselves
he him himself
she her herself
we us ourselves
they them themselves

İngilizce Reflexive Pronouns nedir?

Reflexive Pronouns - Dönüşlü zamirler herhangi bir isme yada şahıs zamirine işaret eden öznenin yaptığı işten yine kendinin etkilendiğini ve işin yine kendine döndüğünü gösteren kelimelerdir.

 En basit anlamıyla kendi kendimize yaptığımız işi tarif etmek işin Reflexive Pronouns – Dönüşlü zamirleri kullanırız.

Örneğin: Türkçede bir çocuk salıncakta sallanırken yere düştüğünde kendisi düştü deriz. Yada babamız seni otogara bırkayımmı diye sorduğunda , hayır kendim gideriz deriz. İşte Türkçede, kendim giderim, kendisi düştü, kendileri yaptı, kendimiz istedik gibi kelimeler birer dönüşlü zamirdirler. İngilizcedede “kendim”, “kendisi” , “kendiniz” , “kendimiz” , “kendileri” demek için Reflexive Pronouns kullanırız. 


Reflexive Pronouns – Dönüşlü zamirleri tanıyalım


Myself.......kendim
Yourself.....kendiniz (2. Tekil şahıs)
Himself..... kendisi (eril)
Herself......kendisi (dişil)
Itself..........kendisi (cansız varlıklar ve hayvanlar)
Ourselves......kendimiz
Yourselves....kendiniz (2.çoğul şahıs)
Themselves...kendileri


Reflexive Pronouns – Dönüşlü zamirler cümle örnekleri

I cut myself
Kendimi kestim 

You should clean this room yourself
Bu odayı kendin temizlemelisin 

My father looks very often at himself in the mirror 
Babam çık sık ayanaya bakar

My mother washes dishes herself 
Annem bulaşıkları kendi yıkar 

Our cat washes itself after every meal 
Kedimiz her yemekten sonra kendini yalar 

Come in, everybody, and find yourselves a seat 
Herkes içeri girsin ve kendine bir yer bulsun 

Our children can not look after themselves 
Çocuklarımız kendilerine bakamazlar/çekip çeviremezler

Aşağıdaki Türkçe cümleye bakın.

- Beni bıçakla kestim.

Bu cümle yanlıştır, çünkü bu cümlede "beni" yerine "kendimi" kelimesi kullanılmalıdır. Şimdi aşağıdaki İngilizce cümleye bakın.

- I cut me with a knife.

Bu cümle de yanlıştır. "Me" beni ve bana anlamlarına geldiğinden burada kullanılması gereken reflexive pronoun "myself" olmalıdır.

- I cut myself with a knife. (Kendimi bıçakla kestim.)

Aşağıda reflexive pronoun'ların kullanımlarına ilişkin örnekler verilmiştir.

- She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
- I sometimes talk to myself.
(Bazen kendimle konuşurum.)
- He saw himself in the mirror.
(Kendisini aynada gördü.)
- They paid for themselves.
(Kendi hesaplarını ödediler.)
 

Reflexive pronoun ne zaman kullanılır?
Reflexive pronoun üç temel durumda kullanılır.


- When the subject and object are the same
  (Özne ve nesne aynı olduğunda)

I hurt myself.(Kendimi incittim) (kendi kendimi)
The band call themselves "Dire Straits". (Grup kendine "Dire Straits" diyor.
He shot himself. (Kendini vurdu) (kendi kendini)

- As the object of a preposition, referring to the subject
  (Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak)

I bought a present for myself.
She did it by herself (=alone). Kendi kendine yaptı. (=tek başına)
That man is talking to himself.

- When you want to emphasize the subject
  (Özneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda)
I'll do it myself. (No-one else will help me.)
They ate all the food themselves. (No-one else had any.)

Google'da Reflexive Pronouns - İngilizce Dönüşlü zamirler isimli konuyu arayabilirsiniz.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply